Số/Ký hiệu: 26/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 04/08/2016
Người ký: Nguyễn Xuân Sơn
Trích yếu: Một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Tài liệu đính kèm