Số/Ký hiệu: Công văn số 1464/SYT-NVY
Ngày ban hành: 27/04/2021
Người ký: PGĐ Trần Minh Tuệ
Trích yếu: Về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các sự kiện, các hoạt động có tập trung đông người
Nội dung: Về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các sự kiện, các hoạt động có tập trung đông người

Tài liệu đính kèm