Số/Ký hiệu: 66/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/11/2016
Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Trích yếu: Ban hành một số quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Tài liệu đính kèm