Số/Ký hiệu: 681/KKT-DN
Ngày ban hành: 06/04/2018
Người ký: Lê Quang Hòa
Trích yếu: Về việc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, lao động 6 tháng đầu năm 2018
Nội dung:

Tài liệu đính kèm