Số/Ký hiệu: Quyết định số 3599/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/10/2021
Người ký: CT UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung
Trích yếu: Về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung: Thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

Tài liệu đính kèm