Số/Ký hiệu: Công văn số 1464/SYT-NVT
Ngày ban hành: 27/04/2021
Người ký: Phó GĐ Trần Minh Tuệ
Trích yếu: Về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các sự kiện, các hoạt động có tập trung đông người
Nội dung: Về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các sự kiện, các hoạt động có tập trung đông người 

Tài liệu đính kèm