Số/Ký hiệu: 51/2014/QH13
Ngày ban hành: 19/06/2014
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu: Luật Phá sản
Nội dung:

Tài liệu đính kèm