Số/Ký hiệu: 1160/KKT-DN
Ngày ban hành: 02/11/2016
Người ký: Lê Quang Hòa
Trích yếu: Báo cáo kết quả SXKD và lao động, tiền lương, nhà ở công nhân năm 2016
Nội dung:

Tài liệu đính kèm