Số/Ký hiệu: 74/2014/QH13
Ngày ban hành: 27/11/2014
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu: Luật Giáo dục nghề nghiệp
Nội dung:

Tài liệu đính kèm