Số/Ký hiệu: 510/KKT-DN
Ngày ban hành: 06/05/2017
Người ký: Lê Quang Hòa
Trích yếu: V/v báo cáo kết quả SXKD, lao động 6 tháng đầu năm 2017
Nội dung:

Tài liệu đính kèm