Số/Ký hiệu: 37/QĐ-UBND.ĐT
Ngày ban hành: 06/01/2016
Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Trích yếu: Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 công trình Cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Tài liệu đính kèm