Số/Ký hiệu: Quyết định số 3656/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/10/2021
Người ký: PCT UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa
Trích yếu: Về việc thành lập Ban Quản lý dự án khu vực Khu kinh tế Nghệ An
Nội dung: Thành lập Ban Quản lý dự án khu vực Khu kinh tế Nghệ An 

Tài liệu đính kèm