Số/Ký hiệu: Quyết định số 103/QĐ-KKT
Ngày ban hành: 07/06/2021
Người ký: Trưởng ban Lê Tiến Trị
Trích yếu: V/v thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống Dịch Covid-19 trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An
Nội dung: Về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống Dịch Covid-19 trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm