Số/Ký hiệu: 03/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành: 16/01/2014
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm
Nội dung:

Tài liệu đính kèm