Số/Ký hiệu: 38/2014/QH13
Ngày ban hành: 16/11/2013
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu: Luật Việc làm
Nội dung:

Tài liệu đính kèm