Số/Ký hiệu: Thông báo số 81/TB-VPCP
Ngày ban hành: 26/04/2021
Người ký: Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Sỹ Hiệp
Trích yếu: Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Nội dung:

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19


Tài liệu đính kèm