Số/Ký hiệu: 05/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 12/01/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động
Nội dung:

Tài liệu đính kèm