Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.
 
Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19. (05/05/2020 02:27 PM)

  Thực hiện kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An hướng dẫn các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, các KCN Nghệ An thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau:

1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương (quy định tại Chương I Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)

1.1. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

a) Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/4/2020 đến ngày 01/6/2020.

b) Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

c) Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến 31/3/2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

1.2. Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả:

a)  Mức hỗ trợ: 1.800.000 đồng/người/tháng.

b) Thời gian hỗ trợ: theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01/4/2020 và không quá 3 tháng.

c) Phương thức chi trả: hỗ trợ hàng tháng cho người lao động.

1.3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện: Thành phần hồ sơ và trình tự thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

1.4. Cơ quan nhận hồ sơ: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người sử dụng lao động, tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

2. Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (quy định tại Chương III Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)

2.1. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

Người lao động được hỗ trợ kinh phí khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 01/4/2020.

b) Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

c) Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/6/2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

d) Không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2.2. Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả

a) Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

b) Thời gian hỗ trợ: Theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 03 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

c) Phương thức chi trả: hỗ trợ hàng tháng cho người lao động.

2.3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện: Thành phần hồ sơ và trình tự thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2.4. Cơ quan nhận hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ đề nghị của người lao động; tổ chức rà soát, tổng hợp danh sách, gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

3. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động (quy định tại Chương VI Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)

3.1. Đối tượng và điều kiện vay vốn

Người sử dụng lao động được hỗ trợ vay vốn khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết 30/6/2020.

b) Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc.

c) Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.

3.2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện: Thành phần hồ sơ và trình tự thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3.3. Cơ quan nhận hồ sơ: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở tiếp nhận hồ sơ thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc khác, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Sở Lao động - Thương binh & Xã hội hoặc Ban quản lý KKT Đông Nam (phòng Quản lý Doanh nghiệp & Lao động, trực tiếp Bà  Đoàn Thị Kim Oanh, sđt: 0904.225202) để phối hợp hướng dẫn./.

(Gửi kèm Kế hoạch số 226/KH-UBND và quyết định số 15/2020/QĐ-TTg)         

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 • Triển khai thực hiện Thông báo số 283/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ và Công điện của Bộ Y tế về Phòng chống dịch bệnh Covid-19.(13/08/2020)
 • Triển khai thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020.(10/08/2020)
 • Triển khai cung ứng nguồn lao động cho Nhà đầu tư theo Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 25/5/2028 của Chính phủ(05/08/2020)
 • Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm(04/08/2020)
 • Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phát động tham gia cuộc thi viết: “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020”(04/08/2020)
 • Triển khai thực hiện Công điện khẩn số 19/CĐ-UBND ngày 26/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An(29/07/2020)
 • Bầu bổ sung Ban chấp hành Công đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, nhiệm kỳ 2017-2022(28/07/2020)
 • Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam hoạt động tri ân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7)(27/07/2020)
 • Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức năm 2020(19/06/2020)
 • Các vận động viên Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tham gia tranh tài Giải bóng chuyền hơi nữ Công đoàn Viên chức Nghệ An năm 2020(18/06/2020)
 •  
   
   
   
  Tin nóng
  Skip portletPortlet Menu
   
   
   
   
   
  Liên kết Website
  Skip portletPortlet Menu
   
  Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam