Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
Chính sách giảm tiền thuê đất trả tiền hàng năm của các Doanh nghiệp thuê đất trong Khu kinh tế Đông Nam năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chính sách giảm tiền thuê đất trả tiền hàng năm của các Doanh nghiệp thuê đất trong Khu kinh tế Đông Nam năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
 
Chính sách giảm tiền thuê đất trả tiền hàng năm của các Doanh nghiệp thuê đất trong Khu kinh tế Đông Nam năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. (12/10/2021 08:32 AM)

Ngày 25/9/2021, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, đối với các Doanh nghiệp do Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam cho thuê đất hoặc thuê lại đất của Công ty phát triển đầu tư hạ tầng KCN Nghệ An theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sẽ được áp dụng chính sách giảm tiền thuê đất năm 2021 với mức giảm 30% tổng số tiền còn lại phải nộp của năm 2021

 


Công văn số 1393/KKT-TNMT ngày 07/10/2021 Ban Quản lý KKT Đông Nam gửi các doanh nghiệp 


Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. Ngày 01/10/2021, UBND tỉnh đã có văn bản số 7313/UBND-KT ngày 01/10/2021 giao Ban quản lý KKTĐông Nam cùng các sở ngành liên quan tham mưu triển khai thực hiện Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ.Công văn số 7313/UBND-KT ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Nghệ An. 


Ngày 07/10/2021, Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An đã có văn bản số 1393/KKT-TNMT về việc hướng dẫn các Doanh nghiệp thuê đất trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An thủ tục thực hiện giảm tiền thuê đất năm 2021. Theo đó,  đối với các Doanh nghiệp do Ban quản lý KKT Đông Nam cho thuê đất hoặc thuê lại đất của Công ty phát triển đầu tư hạ tầng KCN Nghệ An theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm thì được áp dụng chính sách giảm tiền thuê đất năm 2021 với mức giảm 30% tổng số tiền còn lại phải nộp của năm 2021 (sau khi đã trừ các khoản tiền giảm khác theo quy định và không bao gồm các khoản nợ tiền thuê đất hay chậm nộp của các năm trước năm 2021). 


Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 

Tại Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định người thuê đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm. Hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An (địa chỉ: số 09, đại lộ Lê Nin, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) kể từ thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2021, trường hợp nộp hồ sơ từ ngày 01/01/2022 trở về sau thì không được giảm tiền thuê đất theo quy định này quyết định này.

Có thể nói đây là chính sách ưu đãi về đất đai của Chính phủ được quyết định kịp thời nhằm chia sẻ khó khăn cùng các Doanh nghiệp trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19./.

Thanh Mai - Phòng TM&MT


 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
Tin nóng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam