Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
Người lao động chính thức được tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2018 Người lao động chính thức được tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2018
 
Người lao động chính thức được tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2018 (26/12/2017 04:57 PM)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, từ ngày 01/01/2018, chính thức áp dụng mức lương tối thiểu vùng cao hơn mức lương hiện nay khoảng 180.000 - 230.000 đồng/tháng, như sau:

- Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP )

- Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng)

- Vùng III: 3.090.000 đồng/ tháng (tăng 190.000 đồng)

- Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng).

Theo quy định của Nghị định số 141/2017/NĐ-CP, địa bàn Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp Nghệ An áp dụng mức lương tối thiểu vùng như sau: Ngoài KCN Bắc Vinh áp dụng mức lương thuộc vùng III; Các KCN còn lại: Nam Cấm, Thọ Lộc, Hoàng Mai, Đông Hồi, VSIP Nghệ An, Hemaraj 1, Nghĩa Đàn, Tri Lễ, Tân Kỳ và các khu chức năng khác trong  KKT Đông Nam áp dụng mức lương thuộc vùng IV. Theo nguyên tắc, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều đơn vị, chi nhánh hoạt động trên địa bàn khác nhau thì đơn vị hoạt động ở địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương. Mức lương trả cho người lao động làm việc giản đơn nhất không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, và phải cao hơn ít nhất 7% đối với người lao động đã qua học nghề. Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại...

Căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng và các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng lao động với người lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế của doanh nghiệp, đề nghị các doanh nghiệp phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở và người lao động để thỏa thuận, xác định mức điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương cho phù hợp với thực tế, đảm bảo đúng định của pháp luật lao động và tương quan hợp lý tiền lương giữa lao động chưa quan đào tạo với lao động đã qua đào tạo và lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, giữa lao động mới tuyển dụng với lao động có thâm niên làm việc tại doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn và vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với phòng Quản lý doanh nghiệp & lao động - điện thoại: 0238.3520354 - Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An để được hướng dẫn.

                                                                    Kim Oanh – Phòng DN&LĐ

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
Tin nóng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam