Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU B VÀ KHU C KHU CÔNG NGHIỆP THỌ LỘC THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN
 
QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU B VÀ KHU C KHU CÔNG NGHIỆP THỌ LỘC THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN (22/07/2015 01:46 PM)
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu B và Khu C Khu công nghiệp Thọ Lộc thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đã được phê duyệt tại Quyết định số 1231/QĐ.UBND-ĐT ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP, ĐÔ THỊ VÀ DỊCH VỤ VSIP NGHỆ AN(05/08/2015)
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI I, HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN(27/07/2015)
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI II, HUYỆN QUỲNH LƯU THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN(27/07/2015)
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HỒI, HUYỆN QUỲNH LƯU THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN(24/07/2015)
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU CÔNG NGHIỆP NAM CẤM THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN(24/07/2015)
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU B, KHU CÔNG NGHIỆP NAM CẤM THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN(24/07/2015)
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU A - KHU CÔNG NGHIỆP THỌ LỘC THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN(24/07/2015)
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU BẾN CẢNG BIỂN ĐÔNG HỒI, HUYÊN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020(24/07/2015)
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU VỰC PHÍA ĐÔNG - ĐÔNG NAM (TRỪ KHU PHI THUẾ QUAN) KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN(24/07/2015)
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT PHÁT TRIỂN KHU BẾN CẢNH PHÍA BẮC CẢNG CỬA LÒ GẮN VỚI KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN, GIAI ĐOẠN ĐẾN 2015(20/07/2015)
 •  
   
   
   
  Tin nóng
  Skip portletPortlet Menu
   
   
   
   
   
  Liên kết Website
  Skip portletPortlet Menu
   
  Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam