Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU B VÀ KHU C KHU CÔNG NGHIỆP THỌ LỘC THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU B VÀ KHU C KHU CÔNG NGHIỆP THỌ LỘC THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN
 
QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU B VÀ KHU C KHU CÔNG NGHIỆP THỌ LỘC THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN (22/07/2015 01:46 PM)
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu B và Khu C Khu công nghiệp Thọ Lộc thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đã được phê duyệt tại Quyết định số 1231/QĐ.UBND-ĐT ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
 |  Đầu trang
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam