Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HỒI, HUYỆN QUỲNH LƯU THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HỒI, HUYỆN QUỲNH LƯU THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN
 
QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HỒI, HUYỆN QUỲNH LƯU THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN (24/07/2015 01:58 PM)

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đông Hồi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã được phê duyệt tại Quyết định số 02/QĐ-UBND.CN ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
Tin nóng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam