Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU VỰC PHÍA ĐÔNG - ĐÔNG NAM (TRỪ KHU PHI THUẾ QUAN) KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU VỰC PHÍA ĐÔNG - ĐÔNG NAM (TRỪ KHU PHI THUẾ QUAN) KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN
 
QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU VỰC PHÍA ĐÔNG - ĐÔNG NAM (TRỪ KHU PHI THUẾ QUAN) KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN (24/07/2015 09:35 AM)

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực phía Đông - Đông Nam (trừ Khu phi thuế quan) Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đã được phê duyệt tại Quyết định số 504/QĐ.UBND-ĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
Tin nóng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam