Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU A - KHU CÔNG NGHIỆP THỌ LỘC THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU A - KHU CÔNG NGHIỆP THỌ LỘC THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN
 
QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU A - KHU CÔNG NGHIỆP THỌ LỘC THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN (24/07/2015 01:21 PM)

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu A - Khu công nghiệp Thọ Lộc thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đã được phê duyệt tại Quyết định số 7023/QĐ.UBND-ĐT ngày 29 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khu A - Khu công nghiệp Thọ Lộc thuộc Khu kinh tế Đông Nam

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
Tin nóng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam