Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI I, HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI I, HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN
 
QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI I, HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN (27/07/2015 08:29 AM)

Quy hoạch chi tết xây dựng Khu công nghiệp Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã được phê duyệt tại Quyết định số 3853/QĐ-UBND.ĐT ngày 05 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Mô hình Khu công nghiệp Hoàng Mai I, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
Tin nóng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam