Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI I, HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN
 
QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI I, HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN (27/07/2015 08:29 AM)

Quy hoạch chi tết xây dựng Khu công nghiệp Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã được phê duyệt tại Quyết định số 3853/QĐ-UBND.ĐT ngày 05 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Mô hình Khu công nghiệp Hoàng Mai I, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP, ĐÔ THỊ VÀ DỊCH VỤ VSIP NGHỆ AN(05/08/2015)
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI II, HUYỆN QUỲNH LƯU THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN(27/07/2015)
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HỒI, HUYỆN QUỲNH LƯU THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN(24/07/2015)
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU CÔNG NGHIỆP NAM CẤM THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN(24/07/2015)
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU B, KHU CÔNG NGHIỆP NAM CẤM THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN(24/07/2015)
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU A - KHU CÔNG NGHIỆP THỌ LỘC THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN(24/07/2015)
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU BẾN CẢNG BIỂN ĐÔNG HỒI, HUYÊN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020(24/07/2015)
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU VỰC PHÍA ĐÔNG - ĐÔNG NAM (TRỪ KHU PHI THUẾ QUAN) KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN(24/07/2015)
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU B VÀ KHU C KHU CÔNG NGHIỆP THỌ LỘC THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN(22/07/2015)
 • QUY HOẠCH CHI TIẾT PHÁT TRIỂN KHU BẾN CẢNH PHÍA BẮC CẢNG CỬA LÒ GẮN VỚI KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN, GIAI ĐOẠN ĐẾN 2015(20/07/2015)
 •  
   
   
   
  Tin nóng
  Skip portletPortlet Menu
   
   
   
   
   
  Liên kết Website
  Skip portletPortlet Menu
   
  Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam