Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU BẾN CẢNG BIỂN ĐÔNG HỒI, HUYÊN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU BẾN CẢNG BIỂN ĐÔNG HỒI, HUYÊN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020
 
QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU BẾN CẢNG BIỂN ĐÔNG HỒI, HUYÊN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 (24/07/2015 09:53 AM)

Quy hoạch chi tiết khu bến cảng biển Đông Hồi, huyên Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An giai đoạn đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 838/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Bộ Giao thông Vận tảiKhu bến cảng biển Đông Hồi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
Tin nóng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam