Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN QUẢN LÝ KKT ĐÔNG NAM NGHỆ AN
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN QUẢN LÝ KKT ĐÔNG NAM NGHỆ AN (09/07/2015 10:55 AM)

      Địa chỉ: Số 9 - Đại lộ LêNin - Thành Phố Vinh - Tỉnh Nghệ An - Việt Nam

Tel: 02383.835146;     Fax: 02383.832657

Email: bqlkktdn@nghean.gov.vn

Website: http://www.dongnam.gov.vn

         


I. Lãnh đạo Ban:

1. Ông: Lê Tiến Trị

Chức vụ: Trưởng Ban.

Điện thoại: 02383 520 520 hoặc: 0911 984 555.

Email: Tientri.ipsc@gmail.com 


2. Ông: Hồ Ngọc Bảo

Chức vụ: Phó Trưởng Ban.

Điện thoại: 02383.563667; hoặc 0903230170

Email: baohn@bqlkktdn.nghean.gov.vn


3. Ông: Phan Xuân Hóa

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Điện thoại: 02383.523126; hoặc 0986354589

Email: hoapx@bqlkktdn.nghean.gov.vn


4. Ông: Nguyễn Văn Hải

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Điện thoại: 02383.523376; hoặc 0912235494

Email: nguyenvanhaidpi@gmail.com


II. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc:


1. Văn phòng Ban:


- Chánh Văn phòng: Ông Lê Kiên Cường

Điện thoại: 02383.523356 hoặc 0916159678 ;

Email: cuonglk@bqlkktdn.nghean.gov.vn


- Phó Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Loan

Điện thoại: 02383.835146 hoặc 0914247276

Email: loannt@bqlkktdn.nghean.gov.vn


2. Phòng Kế hoạch đầu tư


- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đức Sơn

Điện thoại: 02383.523195 hoặc 0913046364 

Email: sonnd@bqlkktdn.nghean.gov.vn


- Phó Trưởng phòng: Ông Trần Đức Thành

Điện thoại: 02383.523195 hoặc 0919563157

Email: thanhtd@bqlkktdn.nghean.gov.vn


3. Phòng Quy hoạch xây dựng


- Trưởng phòng: Ông Đoàn Văn Đại

Điện thoại: 02383.523196 hoặc 0977883688

Email: daidv@bqlkktdn.nghean.gov.vn


- Phó Trưởng phòng: Ông Đinh Minh Sơn

Điện thoại: 02383.523196 hoặc 0904406767

Email: sondm@bqlkktdn.nghean.gov,.vn


4. Phòng Tài nguyên môi trường


- Trưởng phòng: Ông Phan Nguyễn Quốc Khánh

Điện thoại: 02383.523127 hoặc 0913274660;

Email: khanhpnq@bqlkktdn.nghean.gov,.vn


- Phó Trưởng phòng: Ông Hồ Uyên Vũ

Điện thoại: 02383.523127 hoặc 0934475667

Email: vuhu@bqplkktdn.nghean.gov.vn


- Phó Trưởng phòng: Bà Trương Thị Thanh Mai

Điện thoại: 02383.523127 hoặc 0912535425

Email: maittt@bqlkktdn.nghean.gov.vn


5. Phòng quản lý Doanh nghiệp và lao động


- Phó Trưởng phòng phụ trách: Ông Đinh Văn Phong

Điện thoại: 02383.520354 hoặc 0913533255

Email: phongdv@bqlkktdn.nghean.gov.vn


- Phó Trưởng phòng: Bà Đoàn Thị Kim Oanh

Điện thoại: 02383.520354 hoặc 0904225202  

Email: oanhdtk@bqlkktdn.nghean.gov.vn


6. Phòng thẩm định và quản lý xây dựng


- Trưởng phòng: Ông Đặng Quang Tuấn

Điện thoại: 02383.525015 hoặc 0983273960 ;

Email: tuandq@bqlkktdn.nghean.gov.vn


- Phó Trưởng Phòng: Ông Phạm Văn Nhật.

Điện thoại:  02383.525015 hoặc 0982 346 356;


7. Ban quản lý các dự án hạ tầng Khu kinh tế Đông Nam


- Giám đốc: Ông Đinh Đăng Khánh

Điện thoại: 02383.523474 hoặc 0918668999


- Phó Giám đốc: Ông Phan Thanh Nam

Điện thoại: 02388.668222 hoặc 0915239666


- Phó Giám đốc: Ông Phan Cảnh Thịnh.

Điện thoại: 0919 486 526


 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
Tin nóng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam