Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN QUẢN LÝ KKT ĐÔNG NAM NGHỆ AN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN QUẢN LÝ KKT ĐÔNG NAM NGHỆ AN
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN QUẢN LÝ KKT ĐÔNG NAM NGHỆ AN (09/07/2015 10:55 AM)

      Địa chỉ: Số 9 - Đại lộ LêNin - Thành Phố Vinh - Tỉnh Nghệ An - Việt Nam

Tel: 02383.835146;     Fax: 02383.832657

Email: bqlkktdn@nghean.gov.vn

Website: http://www.dongnam.gov.vn

         


I. Lãnh đạo Ban:

1. Ông: Lê Tiến Trị

Chức vụ: Trưởng Ban.

Điện thoại: 02383 520 520 hoặc: 0911 984 555.

Email: Tientri.ipsc@gmail.com 


2. Ông: Hồ Ngọc Bảo

Chức vụ: Phó Trưởng Ban.

Điện thoại: 02383.563667; hoặc 0903230170

Email: baohn@bqlkktdn.nghean.gov.vn


3. Ông: Phan Xuân Hóa

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Điện thoại: 02383.523126; hoặc 0986354589

Email: hoapx@bqlkktdn.nghean.gov.vn


4. Ông: Nguyễn Văn Hải

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Điện thoại: 02383.523376; hoặc 0912235494

Email: nguyenvanhaidpi@gmail.com


II. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc:


1. Văn phòng Ban:


- Chánh Văn phòng: Ông Đặng Quang Tuấn

Điện thoại: 02383.525015 hoặc 0983273960 ;

Email: tuandq@bqlkktdn.nghean.gov.vn


- Phó Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Loan

Điện thoại: 02383.835146 hoặc 0914247276

Email: loannt@bqlkktdn.nghean.gov.vn


2. Phòng Kế hoạch đầu tư


- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đức Sơn

Điện thoại: 02383.523195 hoặc 0913046364 

Email: sonnd@bqlkktdn.nghean.gov.vn3. Phòng Quy hoạch xây dựng


- Trưởng phòng: Ông Đoàn Văn Đại

Điện thoại: 02383.523196 hoặc 0977883688

Email: daidv@bqlkktdn.nghean.gov.vn


- Phó Trưởng phòng: Ông Đinh Minh Sơn

Điện thoại: 02383.523196 hoặc 0904406767

Email: sondm@bqlkktdn.nghean.gov,.vn


- Phó Trưởng Phòng: Ông Phạm Văn Nhật.

Điện thoại:  02383.525015 hoặc 0982 346 356;


4. Phòng Tài nguyên môi trường


- Trưởng phòng: Ông Phan Nguyễn Quốc Khánh

Điện thoại: 02383.523127 hoặc 0913274660;

Email: khanhpnq@bqlkktdn.nghean.gov,.vn


- Phó Trưởng phòng: Ông Hồ Uyên Vũ

Điện thoại: 02383.523127 hoặc 0934475667

Email: vuhu@bqplkktdn.nghean.gov.vn


- Phó Trưởng phòng: Bà Trương Thị Thanh Mai

Điện thoại: 02383.523127 hoặc 0912535425

Email: maittt@bqlkktdn.nghean.gov.vn


5. Phòng quản lý Doanh nghiệp và lao động


- Trưởng phòng: Ông Lê Kiên Cường

Điện thoại: 02383.523356 hoặc 0916159678 ;

Email: cuonglk@bqlkktdn.nghean.gov.vn


- Phó Trưởng phòng: Ông Đinh Văn Phong

Điện thoại: 02383.520354 hoặc 0913533255

Email: phongdv@bqlkktdn.nghean.gov.vn


- Phó Trưởng phòng: Bà Đoàn Thị Kim Oanh

Điện thoại: 02383.520354 hoặc 0904225202  

Email: oanhdtk@bqlkktdn.nghean.gov.vn7. Ban Quản lý các dự án XDCT KCHT Khu kinh tế Đông Nam


- Giám đốc: Ông Đinh Đăng Khánh

Điện thoại: 02383.523474 hoặc 0918668999


- Phó Giám đốc: Ông Phan Thanh Nam

Điện thoại: 02388.668222 hoặc 0915239666


- Phó Giám đốc: Ông Phan Cảnh Thịnh.

Điện thoại: 0919 486 526


 |  Đầu trang
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam