Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
Nâng cao hiệu quả thương lượng tập thể trong doanh nghiệp mang lại lợi ích thiết thức cho người lao động
 
Nâng cao hiệu quả thương lượng tập thể trong doanh nghiệp mang lại lợi ích thiết thức cho người lao động (09/08/2017 02:28 PM)

Tầm quan trọng trong công tác thương lượng tập thể của tổ chức công đoàn

Trải qua ba trăm năm hình thành tổ chức công đoàn trên thế giới, các công đoàn đã phát triển thành nhiều dạng thức dưới sự ảnh hưởng của các thể chế chính trị và kinh tế. Mục tiêu và hoạt động cụ thể của các công đoàn có khác nhau, nhưng thường  là cung cấp nhiều lợi ích để bảo trợ cho các đoàn viên công đoàn.

Để cung cấp nhiều lợi ích cho các đoàn viên công đoàn, sức mạnh của công đoàn là phải phát huy vai trò thương lượng tập thể với người sử dụng lao động về lương bổng và các điều kiện làm việc hoặc lãnh đạo đình công để gây áp lực theo những mục tiêu liên quan đến lợi ích của đoàn viên và người lao động.

Theo Điều 66 Bộ Luật lao động: “Thương lượng tập thể là việc tập thể lao động thảo luận, đàm phán với người sử dụng lao động nhằm mục đích: Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; xác lập các điều kiện lao động mới làm căn cứ để tiến hành ký kết thoả ước lao động tập thể; giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động”.

Tại Điều 73 Bộ luật Lao động năm 2012: “Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể”.

Tại Khoản 2 Điều 10 Luật Công đoàn qui định về trách nhiệm công đoàn: “ Đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thoả ước lao động tập thể  nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động”.

Trường hợp thương lượng không thành, công đoàn có quyền tiếp tục đề nghị thương lượng hoặc tiến hành các thủ tục giải quyết tranh chấp lao động hoặc tổ chức đình công theo Luật pháp.

Tại sao việc thương lượng trong doanh nghiệp lâu nay còn hạn chế.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cấp công đoàn đã có nhiều nỗ lực trong việc tiến hành thương lượng tập thể, ký kết TƯLĐTT.Theo đánh giá của Tổng LĐLĐ Việt Nam, các bản TƯLĐTT đã có nhiều nội dung cao hơn với quy định của pháp luật, nâng cao hơn quyền lợi của NLĐ  như thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo đảm việc làm, tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc, một số chế độ đối với lao động nữ, ăn ca, tổ chức thăm quan nghỉ mát, thăm hỏi khi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất, hiếu hỷ, mừng sinh nhật, trợ cấp tiền tàu xe khi nghỉ phép, hỗ trợ phương tiện đi lại, mua bảo hiểm thân thể ...

Tại Nghệ An, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Nguyễn Tử Phương đã chỉ đạo “Cán bộ Liên đoàn Lao động tình, Liên đoàn Lao động các huyện thành thị, công đoàn ngành cần tập trung đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm xuống cơ sở nắm bắt tình hình, gần gũi và vận động, giúp đỡ doanh nghiệp xây dựng thỏa ước lao động tập thể” . Tính đến ngày 6/6/2017, toàn tỉnh có có 361/488  doanh nghiệp có tổ chức công đoàn có thỏa ước lao động tập thể  (đạt tỷ lệ 73,98%) . Về chất lượng được xếp loại:  loại A chỉ có 1 bản chiếm 0,3%, loại B có 24 bản chiếm 6.83%, loại C có 244 bản chiếm 69,51% và loại D có 82 bản chiếm 23,36%.

Tuy có những chuyển biến tích cực trong việc chỉ đao, bám sát cơ sở, song việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT cơ bản vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế. Số lượng các CĐCS thương lượng tập thể, ký kết TƯLĐTT còn thấp. Chất lượng các bản TƯLĐTT tuy đã được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng được nguyện vọng của NLĐ, còn nhiều TƯLĐTT chưa có nhiều lợi ích cho NLĐ. Ngoài ra, cũng có những doanh nghiệp ký TƯLĐTT để hợp thức hóa, mang tính đối phó rồi “để tủ”. 

Nhiều bản TƯLĐTT vẫn  còn chưa đi vào thực chất. Quyền lợi NLĐ không được đảm bảo là một trong những nguyên nhân dẫn tới đình công.

Từ năm 2009 đến tháng 6-2017, cả nước xảy ra 3.814 cuộc ngừng việc tập thể, bình quân 190,8 cuộc/năm. Tính chất của các cuộc đình công phức tạp hơn, với số lượng người tham gia lớn hơn, số ngày đình công dài, gây thiệt hại cả người sử dụng lao động, người lao động, mất an ninh trật tự xã hội.

Tại Nghệ An trong 5 năm (2010 đến nay), các cuộc đình công trái pháp luật có xu hướng tăng, đã lên 24 cuộc như tại Công ty xe buýt Đông Bắc, Công ty TNHH Matrix (02 cuộc), điện tử BSE (02 cuộc), Công ty TNHH bật lửa ga Trung Lai, Công ty may Prex Vinh, Công ty TNHH NamSung Vina….Điển hình như đình công tại Công ty TNHH Matrix năm 2016, với 2.500 người tham gia, kéo dài 15 ngày.

Điều đáng nói về thực trạng cả nước là tất cả các cuộc đình công  đều tự phát mà không có sự lãnh đạo của tổ chức công đoàn và đều trái luật. Quyền lợi đòi hỏi gồm: Tăng lương, giảm định mức, cải thiện ăn giữa ca, cải thiện môi trường làm việc, về các ứng xử của quản lý,  đuổi việc không lý do, tăng phụ cấp…

Vậy, thương lượng và lãnh đạo đình công của công đoàn lâu nay còn hạn chế là do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

Một là, vai trò thương lượng, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động của cơ sở còn thấp. Để đạt được lợi ích cho tập thể người lao động thì khâu “thương lượng” là khâu quan trọng, gay go nhất trong quá trình xây dựng thỏa ước lại chưa làm được. Hạn chế rất lớn là công đoàn rất khó nắm bắt được hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là phần lãi của doanh nghiệp để từ đó có thể đưa ra thương lượng, nâng cao quyền lợi của đoàn viên, đề xuất những  yêu cầu đúng, trúng có thể đưa vào thỏa ước. Điều bất cập nữa là, công đoàn cơ sở phụ thuộc hoàn toàn vào người sử dụng lao động (bị phụ thuộc việc làm, tiền lương vào người sử dụng lao động), nên nhiều cán bộ công đoàn không dám làm khác ý người sử dụng lao động, họ ngại đối đầu hoặc ngại va chạm với người sử dụng lao động.

Hai là, hầu hết cán bộ công đoàn cơ sở thiếu kỹ năng thương lượng, việc nắm bắt chính sách pháp luật còn hạn chế, nên không thể tự tin trong việc thương lượng.

Ba là, đa số cán bộ công đoàn cơ sở là kiêm nhiệm, dành thời gian cho hoạt động công đoàn còn ít, chưa làm tốt vai trò của mình, chưa được công nhân tin tưởng, nên công nhân chưa trao đổi thông tin, các bức xúc, nguyện vọng với công đoàn.

Giải pháp cải thiện công tác thương lượng tập thể và lãnh đạo đình công của tổ chức công đoàn

Từ thực trạng nói trên, để cung cấp nhiều lợi ích cho các đoàn viên công đoàn trong bối cảnh hiện nay thì việc thương lượng tập thể và lãnh đạo đình công, công đoàn cần thiết các giải pháp như sau:

 Một là, người thương lượng và lãnh đạo đình công là công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn chuyên trách ăn lương từ tài chính công đoàn. Bởi họ không làm công ăn lương cho chủ doanh nghiệp, không bị phụ thuộc tiền lương, việc làm thì quá trình thương lượng mới đạt đến lợi ích cho đoàn viên. Ví dụ như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và VCCI là hai tổ chức độc lập, họ phải có nhiều phiên thương lượng, thậm chí tranh cãi gay gắt về mức tăng lương tối thiểu vùng hàng năm thì người lao động mới được nâng tiền lương thỏa đáng, đạt được lợi ích cho người lao động.

Hai là, Luật Lao động nên quy định trách nhiệm của chủ doanh nghiệp niêm yết công khai báo cáo hạch toán kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm cụ thể hơn. Báo cáo đã được kiểm toán hoặc báo cáo đã được cơ quan thuế xác nhận cho tổ chức công đoàn. Từ đó, công đoàn mới có thông tin về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp để thương lượng hiệu quả.

Hiện tại theo Điều 71Bộ Luật Lao động “Trước khi bắt đầu phiên họp thương lượng tập thể ít nhất 10 ngày, người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, khi tập thể lao động yêu cầu trừ những bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ của người sử dụng lao động”. Qui định này chưa cụ thể nên người sử dụng lao động còn “lách” phần công khai về doanh thu, lãi của doanh nghiệp.

Ba là, công đoàn làm tốt vai trò bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên phải đặt trong điều kiện doanh nghiệp phát triển bền vững, ổn định, người lao động có việc làm thường xuyên là điều quan trọng nhất. Vì vậy, quan trọng hơn hết là việc cân đối hài hòa lợi ích của các bên, quan hệ lao động ổn định.

Bốn là, cần thiết phải đổi mới về hoạt động công đoàn về nội dung, phương pháp, cơ chế chính sách cho hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp để phù hợp với đặc thù hiện nay, phục vụ cho lợi ích của đoàn viên công đoàn, quan trọng nhất vẫn là đạt được lợi ích từ lương, thưởng và các điều kiện làm việc tốt.

Năm là, qui trình, thủ tục đình công theo Luật cần theo hướng đơn giản hơn để hạn chế việc đình công trái luật (hiện nay là đình công trái luật 100%). Theo quy định hiện hành của Luật Lao động, tổng thời gian để một cuộc đình công hợp pháp có thể tổ chức được có thời gian khoảng từ 20 đến 26 ngày, kể từ ngày phát sinh yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động về lợi ích. Qui định đang “làm khó” cho người lao động, tổ chức công đoàn và không phù hợp tâm sinh lý của con người khi đang có bức xúc.

Minh Nguyệt – Công đoàn KKT Đông Nam

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 • Hướng dẫn, tuyên truyền các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động(11/10/2019)
 • Người lao động khó đảm bảo cuộc sống bằng tiền lương(18/06/2019)
 • Người lao động khu công nghiệp: Mong mỏi cơ nhà ở xã hội(06/08/2018)
 • Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam: Tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2018(06/08/2018)
 • Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam: Sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2018(06/08/2018)
 • “Tháng Công nhân” thiết thực chăm lo cho người lao động(17/04/2018)
 • Tổ chức trao quà cho học sinh vùng cao huyện Quế Phong(10/01/2018)
 • Đại hội đại biểu Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022(07/12/2017)
 • Công đoàn KKT Đông Nam: Vì quyền, lợi ích của người lao động(23/11/2017)
 • Công đoàn KKT Đông Nam: Hành động “Vì lợi ích của đoàn viên”(13/06/2017)
 •  
   
   
   
  Tin nóng
  Skip portletPortlet Menu
   
   
   
   
   
  Liên kết Website
  Skip portletPortlet Menu
   
  Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam