Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
số 301/QĐ-TTG 26/02/2020 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An Tải về
số 4419/QĐ-UBND 29/10/2019 Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Tri Lễ tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn Tải về
1224/KKT-DN 26/10/2018 V/v báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, lao động năm 2018 Tải về
4008/QĐ-UBND 09/07/2018 V/v công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An Tải về
681/KKT-DN 06/04/2018 Về việc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, lao động 6 tháng đầu năm 2018 Tải về
510/KKT-DN 06/05/2017 V/v báo cáo kết quả SXKD, lao động 6 tháng đầu năm 2017 Tải về
35/2016/TT-BCT 28/12/2016 Quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức t Tải về
33/KKT-DN 17/01/2017 Về việc cung cấp thông tin tổ chức Đảng, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp Tải về
66/2016/QĐ-UBND 09/11/2016 Ban hành một số quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
1160/KKT-DN 02/11/2016 Báo cáo kết quả SXKD và lao động, tiền lương, nhà ở công nhân năm 2016 Tải về
26/2016/NQ-HĐND 04/08/2016 Một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
37/QĐ-UBND.ĐT 06/01/2016 Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 công trình Cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Tải về
28/2015/NĐ-CP 12/03/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp Tải về
27/2014/NĐ-CP 07/04/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình Tải về
11/2016/NĐ-CP 03/02/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Tải về
05/2015/NĐ-CP 12/01/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động Tải về
03/2014/NĐ-CP 16/01/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm Tải về
51/2014/QH13 19/06/2014 Luật Phá sản Tải về
68/2014/QH13 26/11/2014 Luật Doanh nghiệp Tải về
67/2014/QH13 26/11/2014 Luật Đầu tư Tải về
<<   <  1  2  3  4  >  >>  
 
 
 
Tin nóng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam