Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Quyết định số 3656/QĐ-UBND 06/10/2021 Về việc thành lập Ban Quản lý dự án khu vực Khu kinh tế Nghệ An Tải về
Quyết định số 3599/QĐ-UBND 04/10/2021 Về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg 25/09/2021 Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Tải về
Quyết định số 3116/QĐ-UBND 23/08/2021 Về việc phê duyệt Đề án tổ chức lại Ban Quản lý các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An thành “Ban Quản lý dự án Khu vực Khu kinh tế Nghệ An” Tải về
Nghị định số 15/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp Tải về
Quyết định số 103/QĐ-KKT 07/06/2021 V/v thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống Dịch Covid-19 trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An Tải về
Quyết định số 102/QĐ-KKT 07/06/2021 V/v thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An Tải về
Công văn số 2015/BCĐ-SYT 01/06/2021 V/v tăng cường kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh và các Khu công nghiệp Tải về
Công văn số 2014/BCĐ-SYT 01/06/2021 Về việc bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tải về
Thông báo số 137/TB-VPCP 30/05/2021 Kết luận của Thu tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tạ cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tải về
Công văn số 3308/UBND-CN 26/05/2021 Về việc phòng, chống dịch Covid-19 trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp Tải về
Công văn số 2862/UBND-CN 11/05/2021 Về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp Tải về
Công văn số 2838/UBND-VX 10/05/2021 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 98/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ Tải về
Công vă số 3836/CV-BCĐ 10/05/2021 V/v tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại CSSXKD, khu CN Tải về
Công văn số 559/KKT-KHĐT 29/04/2021 Về việc chuyển đổi Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư Tải về
Công văn số 1464/SYT-NVT 27/04/2021 Về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các sự kiện, các hoạt động có tập trung đông người Tải về
Công văn số 1464/SYT-NVY 27/04/2021 Về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các sự kiện, các hoạt động có tập trung đông người Tải về
Thông báo số 81/TB-VPCP 26/04/2021 Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Tải về
Công văn số 2465/UBND-BCĐ 26/04/2021 Về việc triển khai Công điện số 540/CĐ-TTg; Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Tải về
Công điện số 540/CĐ-TTg 23/04/2021 Về việc tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
Tin nóng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam