Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (Đối với công trình thuộc diện phải thẩm định) trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Các thủ tục khác
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy đối với các dự án đầu tư trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Các thủ tục khác
Tiếp nhận Thang lương, bảng lương và định mức lao động trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Doanh nghiệp, Lao động
Tiếp nhận Thoả ước lao động tập thể trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Doanh nghiệp, Lao động
Đăng ký Nội quy lao động trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Doanh nghiệp, Lao động
Xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án Đất đai, Môi trường
Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các dự án đầu tư vào KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Đất đai, Môi trường
Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các dự án đầu tư vào KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Đất đai, Môi trường
Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường các dự án đầu tư trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Đất đai, Môi trường
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Đất đai, Môi trường
Xác định giá đất trong KKT Đông Nam (Nhà đầu tư nộp hồ sơ xác định giá đất cùng với hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất nếu có) Đất đai, Môi trường
Giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp thuê lại, nhận chuyển nhượng của các Công ty đầu tư k Đất đai, Môi trường
Giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu kinh tế Đông Nam (Đối với dự án do Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam giao lại đất, cho thuê đất) Đất đai, Môi trường
Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hoặc hạng mục công trình đưa vào sử dụng đối với các dự án đầu tư trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Quy hoạch xây dựng
Cho ý kiến thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Quy hoạch xây dựng
Thẩm định và phê duyệt quy hoạch điều chỉnh chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, quy hoạch tổng mặt bằng, định vị công trình trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Quy hoạch xây dựng
Thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 quy hoạch tổng mặt bằng, định vị công trình(Đối với các dự án đầu tư vào các khu chức năng trong KKT Đông Nam và các KCN ch Quy hoạch xây dựng
Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 quy hoạch tổng mặt bằng dự án, định vị công trình(Đối với các dự án đầu tư vào các khu chức năng trong KKT Đông Nam và các KCN Quy hoạch xây dựng
Xác nhận các công trình đã xây dựng trên đất cho các doanh nghiệp đầu tư trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Quy hoạch xây dựng
Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết các Khu chức năng trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Quy hoạch xây dựng
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
Tin nóng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam