Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XII)
 
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XII) (15/07/2019 02:26 PM)

Chiều 12/7, Đảng ủy Ban quản lý KKT Đông Nam tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XII). Tham dự hội nghị có Đồng chí Hoàng Văn Nhiên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đồng chí Hồ Ngọc Bảo, Phó Bí thư Đảng ủy Ban quản lý KKT Đông Nam, các đồng chí cấp ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.Đồng chí Hoàng Văn Nhiên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 10


Tại Hội nghị, Đồng chí Hoàng Văn Nghiên cho biết: Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc (từ 16 đến 18/5), với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. 


Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo phát triển đất nước qua 35 năm đổi mới mặc dù đạt được những thành tựu quan trọng, nhưng vẫn còn những hạn chế và khuyết điểm như: kinh tế vĩ mô phát triển chưa thật sự ổn định và thiếu bền vững; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp và chưa xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển của đất nước; lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường còn gây bức xúc trong xã hội; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn nhiều hạn chế...Cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động tham dự Hội nghị


Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Trung ương thống nhất 6 nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh đến tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường, đẩy mạnh ứng dụng KH&CN, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả; Nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại, hiệu quả hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân...


Về tổng kết thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị khóa XI và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, trong đó xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát phải thường xuyên, sâu sát, kịp thời; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu... trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội.


Thay mặt Đảng ủy đồng chí Hồ Ngọc Bảo đề nghị, sau Hội nghị, các tổ chức đảng, các cấp ủy, cán bộ và đảng viên của Đảng bộ Ban quản lý KKT Đông Nam tổ chức thực hiện ngay và có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, tích cực chuẩn bị đại hội các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Đức Sơn – Phòng KHĐT


 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 • Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức năm 2020(19/06/2020)
 • Các vận động viên Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tham gia tranh tài Giải bóng chuyền hơi nữ Công đoàn Viên chức Nghệ An năm 2020(18/06/2020)
 • Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025(29/05/2020)
 • Hoàn thành cắm mốc quy hoạch và công bố quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Tri Lễ, huyện Anh Sơn(19/05/2020)
 • Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát Thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công năm 2020”(15/05/2020)
 • Tuyên truyền Người dân, Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An.(14/05/2020)
 • Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.(05/05/2020)
 • Gặp mặt cán bộ nghỉ hưu qua các thời kỳ Ban quản lý KKT Đông Nam(15/01/2020)
 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020(02/12/2019)
 • Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019(11/11/2019)
 •  
   
   
   
  Tin nóng
  Skip portletPortlet Menu
   
   
   
   
   
  Liên kết Website
  Skip portletPortlet Menu
   
  Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam