Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
Tác động tích cực của việc điều chỉnh bảng giá đất các Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, giai đoạn 2020-2024 Tác động tích cực của việc điều chỉnh bảng giá đất các Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, giai đoạn 2020-2024
 
Tác động tích cực của việc điều chỉnh bảng giá đất các Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, giai đoạn 2020-2024 (13/11/2020 03:58 PM)

Trong thời gian từ tháng 3/2020 đến nay, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đã phối hợp với các Sở/ngành liên quan khảo sát và điều tra nghiên cứu việc xây dựng bảng giá đất các Khu công nghiệp của một số tỉnh có Khu kinh tế (Thanh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế) làm cơ sở để xây dựng bổ sung bảng giá đất của các Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam.

Đến ngày 11/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã kết luận tại phiên họp chuyên đề tháng 11/2020 của UBND tỉnh Nghệ An thông qua nội dung dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 (giá đất Khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam). Theo đó, mức giá của các Khu công nghiệp trong Khu kinh tế được xác định điều chỉnh theo một mức giá chung và giảm 40% so với mức giá đất theo Bảng giá đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019. 

 

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

 

Đồng chí  Lê Tiến Trị - Trưởng BQL Khu kinh tế Đông Nam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng 

Kể từ thời điểm UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 198/KH-UBND ngày 15/4/2020 về sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất các Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam, các Nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN (Công ty TNHH VSIP Nghệ An, Công ty Cổ phần WHA Industrial Nghệ An và Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt) đã tin cậy hơn vào quyết tâm của tỉnh để cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, có những chính sách, giải pháp thiết thực nhằm giảm thiểu những bất lợi về chính sách đất đai hiện nay đối với các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN. Và đã mang lại kết quả rất tốt công tác thu hút đầu tư tại các Khu công nghiêp (Khu công nghiệp VSIP đã thu hút được 07 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1.820 tỷ đồng, diện tích đất thuê: 33,14 ha; Khu Công nghiệp WHA đã thu hút được Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử của Công ty Goerek (Hồng Kông), vốn đầu tư đăng ký 100 triệu USD (2.300 tỷ đồng), diện tích sử dụng đất 28,9 ha và dự phòng phát triển 10 ha; Khu Công nghiệp Hoàng Mai 1 đang thu hút Nhà đầu tư đến từ Đài Loan với vốn đầu tư đăng ký 500 triệu USD diện tích sử dụng đất 130ha và dự phòng phát triển 50ha).

Tính chung cả năm 2020 (đến 15/10/2020) trong Khu kinh tế Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 18 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 4.743 tỷ đồng, trong đó 07 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 159,27 triệu USD, tham mưu điều chỉnh tăng vốn cho 12 dự án, tổng vốn đăng ký điều chỉnh tăng thêm: 6.102 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn là 10.845 tỷ đồng/KH 10.000 - 15.000 tỷ đồng, đạt 86,76% kế hoạch, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm 2019. Dự kiến năm 2020, hoàn thành kế hoạch thu hút đầu tư 15.000 tỷ đồng. Dự báo hết năm 2020, Khu kinh tế Đông Nam sẽ thu hút đầu tư được 35 dự án đầu tư (cấp mới và điều chỉnh tăng vốn), tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm dự kiến đạt 15.000 tỷ đồng. 

 

Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An 

Các dự án đi vào hoạt động tạo ra nguồn thu đáng kể cho ngân sách tỉnh từ kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (các loại thuế trực tiếp đối với doanh nghiệp), cũng như các khoản thu gián tiếp thông qua tổng chi phí tiêu dùng, sử dụng dịch vụ của hàng chục ngàn công nhân trong các khu công nghiệp: Dự kiến đến năm 2025, có 50.000 lao động trong các nhà máy; tính sơ bộ mức tiền lương bình quân 7 triệu đồng/người/tháng (84 triệu đồng/người/năm); mức chi tiêu dùng hàng ngày (30% tiền lương) là 25,2 triệu/người/năm; theo đó, sẽ tạo ra nguồn thu gián tiếp từ chi phí tiêu dùng (ước tính 2% chi phí tiêu dùng) thì trong toàn Khu kinh tế ước tính sẽ có khoản thu gián tiếp (5000 người x 25,2 trđ/ng/năm x 2%) là 25,2 tỷ đồng/năm. 

 

Khu công nghiệp VSIP - Nghệ An

Kết quả tập trung thu hút đầu tư, sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình sản xuất kinh doanh, gia tăng tiêu dùng và dịch vụ, tạo lan tỏa để cải thiện thực chất và hiệu quả môi trường đầu tư, kinh doanh; từ đó, đặt ra yêu cầu thực tiễn khách quan và bảo đảm căn cứ pháp luật để đề nghị mở rộng Khu kinh tế Đông Nam, mở rộng hoặc điều chỉnh các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2023. Khi đó, cả về không gian phát triển và số lượng khu công nghiệp được tăng thêm, sẽ là cơ sở có tính động lực để tập trung thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh quy mô lớn để phát triển tỉnh Nghệ An mạnh mẽ hơn trong thời kỳ 2021 – 2030.

Trong thời gian từ giờ đến cuối tháng 12/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tiếp tục phối hợp tốt với sở Tài nguyên và Môi trường để báo cáo giải trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An thông qua Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 (giá đất Khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam)./.

 Thanh Mai - Phòng TNMT

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam