Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
Công bố công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về cải cách hành chính Công bố công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về cải cách hành chính
 
Công bố công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về cải cách hành chính (21/08/2020 03:34 PM)

Thực hiện Công văn số 1841/SNV-CCHC ngày 13/8/2020 của Sở Nội vụ về việc rà soát, công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, kiến nghị, phản ánh. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An công bố công khai số điện thoại và quy định hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về cải cách hành chính của cơ quan đơn vị và của cơ quan Thường trực CCHC và Văn phòng UBND tỉnh; như sau:

1. Điện thoại đường dây nóng của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An (Chánh văn phòng): 02383.523356. Bộ phận Một cửa: 02383.835146. Địa chỉ hộp thư điện tử bqkktdn@nghean.gov.vn

2. Điện thoại đường dây nóng của cơ quan Thường trực của UBND tỉnh về CCHC (Sở nội vụ): 02383.592869

3. Điện thoại đường dây nóng cơ quan tham mưu kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng UBND tỉnh): 02383.668789

4. Cơ quan bố trí 01 đồng chí Phó trưởng ban phụ trách công tác CCHC và 01 đồng chí phó chánh Văn phòng chuyên trách  tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính.

               Nguyễn Thị Loan - Văn phòng Ban

 |  Đầu trang
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam