Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ động tiếp nhận thông tin, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ động tiếp nhận thông tin, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
 
Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ động tiếp nhận thông tin, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. (14/10/2021 04:20 PM)

Thực hiện Quyết định số 3599/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (sau đây gọi là Tổ công tác). Để chủ động tiếp nhận thông tin, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư/doanh nghiệp, tổng hợp, báo cáo Tổ công tác xử lý kịp thời theo định kỳ hàng tháng; ngày 14/10/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã có văn bản số 1428/KKT-KHĐT gửi các nhà đầu tư/doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đề nghị phối hợp, báo cáo tình hình khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 
Công  văn  số 1428/KKT-KHĐT ngày 14/10/2021


 Theo nội dung văn bản, Các công ty hạ tầng khu công nghiệp (VSIP, WHA, Hoàng Mai, Nam Cấm, Bắc Vinh) sẽ báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và quản lý vận hành dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp do mình làm chủ đầu tư; các dự án thứ cấp trong khu công nghiệp thuộc quyền quản lý.

Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh báo cáo tình hình khó khăn, vướng mắc theo các nhóm vấn đề chính như: khó khăn trong công tác tuyển dụng lao động; khó khăn trong oạt động giao thông, vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu; hoạt động xuất, nhập khẩu; khó khăn trong thủ tục nhập cảnh chuyên gia, lao động người nước ngoài; khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ, chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19; khó khăn về nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, xét nghiệm sàng lọc định kỳ; khó khăn về giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và các nội dung khó khăn, vướng mắc khác (nếu có)

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam sẽ tiếp nhận thông tin định kỳ trước ngày 15 hàng tháng để kịp thời, tổng hợp báo cáo Tổ công tác đặc biệt của tỉnh xem xét, thực hiện các giải pháp thảo gỡ, đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp./.

Lại Hiệp Hải - Phòng KH&ĐT

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
Tin nóng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam