Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
Thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với dịch Covid-19

Để triển khai thực hiện tốt công tác An toàn lao động, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch Covid-19; Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam hướng dẫn các Doanh nghiệp trong KKT, KCN thực hiện như sau:

Một số điểm cần quan tâm trong thuê lại lao động

Để triển khai thực hiện tốt các quy định về hoạt động thuê lại lao động theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam hướng dẫn một số điểm cần quan tâm trong thuê lại lao động, như sau:

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ động tiếp nhận thông tin, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thực hiện Quyết định số 3599/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (sau đây gọi là Tổ công tác). Để chủ động tiếp nhận thông tin, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư/doanh nghiệp, tổng hợp, báo cáo Tổ công tác xử lý kịp thời theo định kỳ hàng tháng, Ngày 14/10/2021 Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam đã có văn bản số 1428/KKT-KHĐT gửi các nhà đầu tư/doanh nghiệp đang hoạt động trong KKT Đông Nam và các KCN trên địa bàn tỉnh đề nghị phối hợp, báo cáo tình hình khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chính sách giảm tiền thuê đất trả tiền hàng năm của các Doanh nghiệp thuê đất trong Khu kinh tế Đông Nam năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ngày 25/9/2021, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, đối với các Doanh nghiệp do Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam cho thuê đất hoặc thuê lại đất của Công ty phát triển đầu tư hạ tầng KCN Nghệ An theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sẽ được áp dụng chính sách giảm tiền thuê đất năm 2021 với mức giảm 30% tổng số tiền còn lại phải nộp của năm 2021


Liên kết đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỷ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam hướng dẫn việc hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỷ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, với một số nội dung chính như sau:

..........................

Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021. Căn cứ Điều 59, 60, 61 và 62, Bộ luật Lao động năm 2019; Điều 51 và 52, Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014; Điều 42 và 43, Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp. Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam hướng dẫn quyền và trách nhiệm của Doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động, việc làm và giáo dục nghề nghiệp, với một số nội dung chính như sau:

Đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2020
Trong những năm qua, dòng vốn FDI đã và đang là một kênh bổ sung vốn rất quan trọng, có ảnh hưởng tích cực đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An. Đặc biệt, giai đoạn 2016-2020, KKT Đông Nam đã thu hút được một số nhà đầu tư nước ngoài vào hoạt động đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp như VSIP (Singapore), WHA (Thái Lan) nhằm tạo điều kiện, cơ sở để phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong thu hút đầu tư các dự án thứ cấp. Lũy kế đến nay, KKT Đông Nam đã thu hút được 239 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư 58.005,8 tỷ đồng. Trong đó có 43 dự án FDI, tổng vốn đầu tư  15.820 tỷ đồng (tương đương 680,45 triệu USD). Theo đó, dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chiếm 17,9% về số lượng dự án, và chiếm 27,2% trong tổng mức đầu tư đăng ký.
Người lao động chính thức được tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Chính phủ đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Nhấn mạnh doanh nghiệp là bộ phận quan trọng tạo ra của cải cho xã hội, tạo việc làm và sự thịnh vượng của quốc gia, tại Lễ phát động Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức ngày 11/10 vừa qua tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ sẽ làm hết sức mình để các doanh nghiệp Việt Nam có thể lớn mạnh trên sân nhà, vươn ra thế giới và thành công. 

VSIP: 20 năm kiến tạo giá trị, nâng tầm cuộc sống
Trải qua 20 năm hoạt động, KCN Việt Nam – Singapore (VSIP) đã giữ vững vai trò mô hình dự án kiểu mẫu trong quy hoạch lẫn kêu gọi đầu tư của cả nước, đóng góp một phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của Bình Dương, tạo tiền đề cho nhiều KCN khác trên cả nước phát triển.


 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
Tin nóng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam