Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP, ĐÔ THỊ VÀ DỊCH VỤ VSIP NGHỆ AN
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An đã được phê duyệt tại Quyết định số 2727/QĐ-UBND.ĐT ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An


QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI I, HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN

Quy hoạch chi tết xây dựng Khu công nghiệp Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã được phê duyệt tại Quyết định số 3853/QĐ-UBND.ĐT ngày 05 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An 

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP HOÀNG MAI II, HUYỆN QUỲNH LƯU THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Hoàng Mai II, huyện Quỳnh Lưu đã được phê duyệt tại Quyết định số 2943/QĐ.UBND-ĐT ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An


QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HỒI, HUYỆN QUỲNH LƯU THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đông Hồi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã được phê duyệt tại Quyết định số 02/QĐ-UBND.CN ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An


QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU CÔNG NGHIỆP NAM CẤM THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN

Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Nam Cấm, tỉnh Nghệ An đã được phê duyệt tại Quyết định số 2555/QĐ-UB.CN ngày 12 tháng 07 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU B, KHU CÔNG NGHIỆP NAM CẤM THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu B, Khu công nghiệp Nam Cấm đã được phê duyệt tại Quyết định số 4655/QĐ-UBND.ĐT ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU A - KHU CÔNG NGHIỆP THỌ LỘC THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu A - Khu công nghiệp Thọ Lộc thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đã được phê duyệt tại Quyết định số 7023/QĐ.UBND-ĐT ngày 29 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An


QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU BẾN CẢNG BIỂN ĐÔNG HỒI, HUYÊN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020

Quy hoạch chi tiết khu bến cảng biển Đông Hồi, huyên Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An giai đoạn đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 838/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Bộ Giao thông Vận tải

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU VỰC PHÍA ĐÔNG - ĐÔNG NAM (TRỪ KHU PHI THUẾ QUAN) KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực phía Đông - Đông Nam (trừ Khu phi thuế quan) Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đã được phê duyệt tại Quyết định số 504/QĐ.UBND-ĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU B VÀ KHU C KHU CÔNG NGHIỆP THỌ LỘC THUỘC KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu B và Khu C Khu công nghiệp Thọ Lộc thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đã được phê duyệt tại Quyết định số 1231/QĐ.UBND-ĐT ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
Tin nóng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam