Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hoặc hạng mục công trình đưa vào sử dụng đối với các dự án đầu tư trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Quy hoạch xây dựng
Cho ý kiến thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Quy hoạch xây dựng
Thẩm định và phê duyệt quy hoạch điều chỉnh chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, quy hoạch tổng mặt bằng, định vị công trình trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Quy hoạch xây dựng
Thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 quy hoạch tổng mặt bằng, định vị công trình(Đối với các dự án đầu tư vào các khu chức năng trong KKT Đông Nam và các KCN ch Quy hoạch xây dựng
Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 quy hoạch tổng mặt bằng dự án, định vị công trình(Đối với các dự án đầu tư vào các khu chức năng trong KKT Đông Nam và các KCN Quy hoạch xây dựng
Xác nhận các công trình đã xây dựng trên đất cho các doanh nghiệp đầu tư trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Quy hoạch xây dựng
Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết các Khu chức năng trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Quy hoạch xây dựng
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
Tin nóng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam