Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu D trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Đầu tư, đăng ký kinh doanh
Cấp, cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài đầu tư trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Đầu tư, đăng ký kinh doanh
Tạm ngừng thực hiện hoặc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Đầu tư, đăng ký kinh doanh
Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/07/2006) trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Đầu tư, đăng ký kinh doanh
Đăng ký chuyển nhượng dự án đầu tư trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An. (Thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư, đăng ký kinh doanh
Đăng ký giãn tiến độ dự án đầu tư trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Đầu tư, đăng ký kinh doanh
Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Đầu tư, đăng ký kinh doanh
Chấp thuận chủ trương đầu tư, khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch xây dựng và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Đầu tư, đăng ký kinh doanh
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
Tin nóng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam