Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án Đất đai, Môi trường
Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các dự án đầu tư vào KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Đất đai, Môi trường
Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các dự án đầu tư vào KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Đất đai, Môi trường
Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường các dự án đầu tư trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Đất đai, Môi trường
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An Đất đai, Môi trường
Xác định giá đất trong KKT Đông Nam (Nhà đầu tư nộp hồ sơ xác định giá đất cùng với hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất nếu có) Đất đai, Môi trường
Giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp thuê lại, nhận chuyển nhượng của các Công ty đầu tư k Đất đai, Môi trường
Giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu kinh tế Đông Nam (Đối với dự án do Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam giao lại đất, cho thuê đất) Đất đai, Môi trường
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
Tin nóng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam