Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ KKT ĐÔNG NAM NGHỆ AN
Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An quy định tại Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN
Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được thành lập tại Quyết định số 1150/QĐ-TTg ngày 30/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
Tin nóng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam