Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu
Nguồn: vnexpress.net
 
 
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An được thành lập tại Quyết định số 78/QĐ-LĐLĐ ngày 23 tháng 03 năm 2012 của Liên đoàn lao đông tỉnh Nghệ An. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn KKT Đông Nam khóa I, nhiệm kỳ 2012 - 2017 được công nhận tại Quyết định số 466/QĐ-LĐLĐ ngày 28 tháng 12 năm 2012; Quyết định số 181/QĐ-LĐLĐ ngày 06/7/2015 của Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An.

 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
Tin nóng
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Ban Quản Lí Khu Kinh Tế Đông Nam